Vad man kan samla på


               


                Frimärken


                    I: Ostämplade frimärken (med gummering!)
                    - singelmärken
                    - i par eller större enheter
                    - helark
                    - hela frimärkshäften (gärna med cylindersiffra, kontrollnummer eller ryggtryck/femtiomarkering, som ger mervärde!)


                     
                  

                    En trippel (ett häfte med cylindersiffra, kontrollnummer och dessutom ryggtryck/femtiomarkering) är speciellt eftertraktad!


                    Det finns många sätt att specialisera sig.
                    Några förslag:
                    * frimärken från specifika länder och organisationer: t. ex. Sverige och FN (United Nations)

                    * frimärken med ett gemensamt tema: t. ex. fåglar och frimärken,som avbildar andra

                      frimärken (frimärke på frimärke)
                    * frimärken från två eller fler länder, som har givits ut samma år och har ett gemensamt tema:

                      t. ex. Greta Garbo (Sverige och USA 2015) och frimärksgravören Czeslaw Slania

                      (Sverige och Polen 2021)

                      Märkena kan till utseendet vara mycket snarlika, men valören är vanligtvis inte densamma.

                      Det finns en förening för dem, som samlar på sådana frimärken:

                      The Joint Stamp Issues Society: https://www.philarz.com


                    II: Stämplade frimärken
                    - singelmärken
                    - i par eller större enheter


                    Det finns många sätt att specialisera sig.
                    Några förslag:
                    * frimärken från specifika länder och organisationer: t. ex. Polen (Polska) och Malteserorden
                    * ett eller några frimärken från varje land eller område, som har givit ut frimärken eller

                      fortfarande ger ut frimärken (gärna, om det är möjligt, från den allra första frimärksserien)
                    * frimärken från hela världen med ett gemensamt tema: t. ex. astronomi, insekter och katter
                    * ett eller flera frimärken från en viss frimärksserie: t. ex. Sveriges vapenmärken 1858 – 1872

                      (5, 9, 12, 24, 30 och 50 öre) och Storbritanniens 1 penny black (världens första frimärke!)
                    * frimärken med ortstämplar: t. ex. svenska frimärken med skånska ortstämplar från Oskar II:s tid

                      (t. ex femöres- och tioöresmärken)
                    * svenska frimärken med utländska stämplar: t. ex. danska stämplar


                Posthistoria

                                  Avlägsna aldrig frimärken från försändelser! Hela försändelser har ett mycket större värde än avblötta frimärken.


                    Det finns många sätt att specialisera sig.
                    Några förslag:
                    * brev från ett specifikt land: t. ex. Sverige och Färöarna (Man kan begränsa samlandet till en viss tidsperiod.)
                    * brev till och från specifika personer: t. ex. Sven Hedin
                    * brev, som har rekommenderats: t. ex. svenska brev med reketiketter från olika orter
                    * brev frankerade med frimärken från en viss frimärksserie: t. ex. den svenska serien Tre Kronor
                    * brev med speciella stämplar: t. ex. Eslövs tågstämplar, lösenstämplar och stämplar med ett budskap


                Vykort

                   

                   

                  


                                                                                                                                 Frankeringen på det italienska vykortets adressida
                  


                                                                                       Avlägsna aldrig frimärken från vykort!                                                   Viktig information försvinner och värdet minskar, om vykorten blir ”plundrade”!                     Det finns många sätt att specialisera sig.

                    Några förslag:
                    * från ett specifikt land: t. ex. Italien och Grekland
                    * från en specifik ort/stad: t. ex. Eslöv och Helsingborg
                    * från en specifik utställning: t. ex. Baltiska utställningen i Malmö 1914
                    * med ett specifikt motiv/tema: t. ex. kyrkor och sagor
                    * till och från specifika personer: t. ex. släktingar

                                                      

                                                     

                                                                         

                                                                       

                                                                                        

                                                                               

                                                                                          


                                                                          Copyright © Lunds Filatelistförening 2022