LUNDS FILATELISTFÖRENINGS PROGRAM FÖR VÅREN 2023


Möten

Medlemmarna träffas på Träffpunkt Laurentiigatan*, Sankt Laurentiigatan 18 (ingång från Bredgatan) i Lund nedanstående dagar kl. 17.45 - cirka 21.00:*Träffpunkt Laurentiigatan: 

https://lund.se/omsorg-och-stod/aldre-och-seniorer/aktiviteter-for-seniorer/traffpunkter


Personligt ansvar: Vi förutsätter att mötesdeltagarna är vaccinerade och symptomfria. På mötena bör avstånd hållas

och handsprit användas.


                                                                     Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!Copyright © Lunds Filatelistförening 2003 - 2022


Tisdagen den 10 januari
* 17.45 - 18.45: bytestimme, filatelistisk samvaro 

   och visning av auktionsmaterial

* Föreningsformalia
* Kaffepaus

* Föredrag: Brev från svenska regenter
                     1550 - 1800

* Auktion

Tisdagen den 7 februari


* 17.45 - 18.45: bytestimme, filatelistisk samvaro
   och visning av auktionsmaterial
* Föreningsformalia
* Kaffepaus
* Föredrag: 4 medlemmar berättar om något intressant

                     (cirka 5 minuter/föredrag).

* Auktion

Tisdagen den 7 mars: årsmöte
* 17.45 - 18.45: bytestimme, filatelistisk samvaro

   och visning av auktionsmaterial
* Årsmöte
* Kaffepaus
* Föredrag: Fiffel, båg, reparationer och falska
                     stämplar

* Auktion

Tisdagen den 11 april
* 17.45 - 18.45: bytestimme, filatelistisk samvaro

   och visning av auktionsmaterial
* Föreningsformalia

* Anmälan till våravslutningen (9 maj)!
* Föredrag: Sveriges Filatelistförbunds nya hemsida

* Auktion

Tisdagen den 9 maj: våravslutning
* 17.45 - 18.45: bytestimme, filatelistisk samvaro

    och eventuellt visning av auktionsmaterial
* Föreningsformalia
* Föredrag: Svenska helsaker
* Liten måltid

* Lotteri

* Filatelistisk frågesport

* Eventuellt auktion