Lunds Filatelistförening 1892


I mars 2022 fick Lunds Filatelistförenings sekreterare helt oväntat en försändelse från Stockholms Filatelistförening, vars innehåll förflyttar oss till en gången tid, faktiskt ända tillbaka till 1892. Vi i Lunds Filatelistförening är mycket tacksamma för denna gåva, som består av följande tryckta medlemsförteckningar för Lunds Filatelistförening:


                                                                                      Daterad


                                                                                      Den 15 februari 1892: 2 exemplar
                                                                                      Den 15 februari 1893: 1 exemplar
                                                                                      Den 15 februari 1894: 2 exemplar
                                                                                      Den 15 februari 1895: 2 exemplar
                                                                                      Den 15 mars 1896: 2 exemplar
                                                                                      Den 8 mars 1897: 3 exemplar
                                                                                      Den 7 mars 1898: 2 exemplar
                                                                                      Den 11 mars 1899: 2 exemplar
                                                                                      Den 15 mars 1904: 1 exemplar


När man noggrant läser medlemsförteckningen från 1892, upptäcker man, att föreningen var synnerligen internationell.

Den hade då hela 7 medlemmar, som bodde på platser utanför Sveriges gränser:


                                                                                       Cardiff
                                                                                       Genève
                                                                                       Konstantinopel
                                                                                       Köln
                                                                                       Köpenhamn
                                                                                       Prag
                                                                                       São Paulo


Här kan ni själva studera medlemsförteckningen från 1892:
                                Ett meddelande till LFF:s vice ordförande från en medlem i ett fjärran land!


                                                                                                           Copyright © Lunds Filatelistförening 2022