Historik


Lunds Filatelistförening, som bildades den 21 november 1889, blev den tredje filatelistföreningen i Sverige. Frimärkssamlare-Föreningen i Stockholm blev den första med start redan den 26 september 1886. Sveriges andra filatelistförening blev Frimärkssamlare-Föreningen i Göteborg, som konstituerades den 20 december 1886. Lunds Filatelistförening står öppen för alla, som är intresserade av frimärken. Mötesverksamheten består av föredrag, bytes- och cirkulationsverksamhet samt auktioner. Föreningen har förutom sin "huvudavdelning" en "senioravdelning".


Initiativtagare till Lunds Filatelistförening var docent Ernst Ljungström och kamrer Jonas Johnsson, som den 13 november 1889 inbjöd ett 10-tal filatelister till överläggningar på Akademiska föreningen i Lund.


Närvarande på mötet var följande filatelister:


C. F. Gunnar Andersson (fil. kand.)
V. Reinhold Bendz (jur. stud.)
Axel Björck (bokhandlare)
Jean H. Braconier (fil. stud.)
N. A. Eduard Elmqvist (med. stud)
Fredrik Hjelmérus (fil. stud.)
Ernst Ljungström (docent)
Jonas Johnsson (kamrer)
Elof Runer (bokhandlare)
Axel J. G. Wahlstedt (fil. kand.)


Mötet beslöt att bilda Lunds Filatelistförening, och en tremannakommitté fick i uppgift att fortast möjligt utarbeta förslag till stadgar för den tilltänkta föreningen. Redan åtta dagar senare, den 21 november, samlades förslagsställarna till ett nytt möte under ledning av Ernst Ljungström, varvid de utarbetade stadgarna upplästes och antogs som vilande utan väsentliga ändringar. På grundval av stadgarna konstituerade mötet sig till Lunds Filatelistförening. Sedan på sammanträdet den 6 december antogs stadgarna definitivt, och Ernst Ljungström blev då föreningens förste ordförande (1889 - 1902).
Lunds Filatelistförenings första styrelse kom att bestå av följande filatelister:


Ernst Ljungström (ordförande och bytesförman)
Jonas Johnsson (vice ordförande)
Fredrik Hjelmérus (sekreterare och kassör)
C. F. Gunnar Andersson (ledamot)
Elof Runer (ledamot)Den 7 december 1999 kunde Lunds Filatelistförening under gemytliga former fira sitt 110-årsjubileum. Dagen till ära ägde föreningsmötet rum i Gröna Salongen på Grand Hotel i Lund. Deltagarna fick se en utställning om Lund och föreningens 110-åriga historia. Efter mötet intogs supé i Sten Bromans Salong.


                                                                                                                         

                                                           


                                                                                                                            Copyright © Lunds Filatelistförening 2003 - 2022