VÄLKOMMEN TILL LUNDS FILATELISTFÖRENING!

Stiftad den 21 november 1889

Facit 35: 30 öre ringtyp perf. 13 (Lund 1884-06-03) Facit 152A 20 öre Gustaf II Adolf (Lund 1921-01-21) Facit 49: 1kr. med posthorn (Lund 1889-07-10)

HISTORIK VERKSAMHET MÖTESPROGRAM VÅRA SENIORER
FRIMÄRKEN MED ANKNYTNING TILL LUND LUNDAUTSTÄLLNINGEN 1907
FILATELISTISKA LÄNKAR


Historik

Lunds Filatelistförening, som bildades den 21 november 1889, blev den tredje filatelistföreningen i Sverige. Frimärkssamlare-Föreningen i Stockholm blev den första med start redan den 26 september 1886. Sveriges andra filatelistförening blev Frimärkssamlare-Föreningen i Göteborg, som konstituerades den 20 december 1886.
Lunds Filatelistförening står öppen för alla, som är intresserade av frimärken. Mötesverksamheten består av föredrag, bytes- och cirkulationsverksamhet samt auktioner. Föreningen har förutom sin "huvudavdelning" en "senioravdelning" och en "ungdomsavdelning".

Initiativtagare till Lunds Filatelistförening var docent Ernst Ljungström och kamrer Jonas Johnsson, som den 13 november 1889 inbjöd ett 10-tal filatelister till överläggningar på Akademiska föreningen i Lund. Mötet beslöt att bilda Lunds Filatelistförening, och en tremannakommitté fick i uppgift att fortast möjligt utarbeta förslag till stadgar för den tilltänkta föreningen. Redan åtta dagar senare, den 21 november, samlades förslagsställarna till ett nytt möte under ledning av Ernst Ljungström, varvid de utarbetade stadgarna upplästes och antogs som vilande utan väsentliga ändringar. På grundval av stadgarna konstituerade mötet sig till Lunds Filatelistförening. Sedan på sammanträdet den 6 december antogs stadgarna definitivt, och Ernst Ljungström blev då föreningens förste ordförande (1889-1902).

Rekommenderat brev till Lunds Filatelistförenings förste ordförande

Postkort till Ernst Ljungström stämplat Lund 26/7 1895

Den 7 december 1999 kunde Lunds Filatelistförening under gemytliga former fira sitt 110-årsjubileum. Dagen till ära ägde föreningsmötet rum i Gröna Salongen på Grand Hotel i Lund. Deltagarna fick se en utställning om Lund och föreningens 110-åriga historia. Efter mötet intogs supé i Sten Bromans Salong.
Grand Hotel i LundTILL BÖRJAN AV SIDAN!Industri-, konst- och slöjdutställningen i Lund 1907. Länk till en sida om utställningen.Verksamhet

Kronprins Gustaf Adolfs porträtt på en medalj från BALTISKA SKYTTETÄVLINGEN i MALMÖ 1914 "The King of Hobbies and the Hobby of Kings" har samlandet av frimärken kommit att kallas. I föreningens medlemsförteckning från 1902 finner man som förste hedersledamot en blivande svensk konung, nämligen H.K.H. prins Gustaf Adolf, hertig av Skåne (sedermera Gustaf VI Adolf).
Som hobby är samlandet av frimärken svåröverträffad, eftersom olika intressen på det mest skiftande sätt kan förenas och ge upphov till mycket personliga samlingar. Detta fick föreningens medlemmar erfara våren 2000, när en av medlemmarna höll ett föredrag om sin samling kallad "Växtverk". Samlingens stomme visade sig vara de gulnade bladen i ett gammalt herbarium från 1930-talet. Bladen hade skurits ner och monterats på den vänstra halvan av nya vita blad. På bladens högra halva hade rektangulära bitar av herbariets blad monterats som fond för frimärken med anknytning till de pressade växterna. Här fanns frimärken, som visade växterna, deras växtplatser, användnings- områden och personer med anknytning till växterna. Tulpanträdet i Botaniska trädgåden i Lund (Facit1473). 
Om blad eller blommor från detta träd hade funnits i herbariet, skulle detta märke ha passat alldeles utmärkt i samlingen!
Lunds Filatelistförening deltar ibland i firandet av Frimärkets Dag.
Lunds Filatelistförenings medlemmar träffas på Träffpunkt Sankt Laurentiigatan, Sankt Laurentiigatan 18 (in på gården) i Lund. Mötesdagar är alltid tisdagar med ungefär en månads mellanrum. Mötena börjar kl. 17.45.

Den första timmen ägnas åt bytes- och cirkulationsverksamhet. Klockan 18.45 förklarar föreningens ordförande dagens sammanträde öppnat. Föreningsangelägenheter dryftas först (vanligtvis i högst en timme), och därefter blir det oftast auktion. Sedan serveras kaffe och kaka (till en ringa kostnad). Sista gången på våren och hösten blir det dessutom före kaffet en liten måltid. De flesta gångerna under året avslutas mötet med ett intressant föredrag.

Aktuellt program hittar ni här. Det finns inte bara tillgängligt på nätet, utan det publiceras också i Sveriges Filatelist-Förbunds tidskrift Filatelisten.

Tider för seniorernas möten hittar ni här.

Om ni har några frågor, får ni gärna kontakta föreningens sekreterare.


Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!TILL BÖRJAN AV SIDAN!


Copyright © Lunds Filatelistförening 2003-2016